thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Nghệ An

Về thông số kỹ thuật của vùng đón trả hoa tiêu, kiểm dịch Cửa Hội – Bến Thủy


NAN - 26 - 2022

          Vùng biển             : Nghệ An

          Căn cứ bình đồ độ sâu vùng đón trả hoa tiêu, kiểm dịch Cửa Hội – Bến Thủy đo đạc và hoàn thành ngày 21/9/2022;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của vùng đón trả hoa tiêu, kiểm dịch Cửa Hội – Bến Thủy, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số "0" Hải đồ như sau:

          Trong phạm vi vùng đón trả hoa tiêu, kiểm dịch Cửa Hội – Bến Thủy được giới hạn bởi đường tròn bán kính 0,75 hải lý với tâm là điểm CHBT-PS có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°47'12.0"

105°47'00.0"

18°47'08.4"

105°47'06.7"

 

          Độ sâu đạt: 3.0m (ba mét không).

          Lưu ý: Dải cạn có độ sâu từ 0.7m đến 2.9m, nằm về phía Tây Tây Nam của vùng đón trả hoa tiêu, kiểm dịch. Khu vực rộng nhất lấn vào vùng đón trả hoa tiêu, kiểm dịch khoảng 480m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

          Các phương tiện thuỷ khi ra, vào neo đậu tại vùng đón trả hoa tiêu, kiểm dịch Cửa Hội – Bến Thủy phải tuân thủ theo sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Nghệ An và lưu ý dải cạn nói trên./.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50014, V14N0014, VN30006, V1300007;

 - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn           

 

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website